Vận Chuyển Xi Măng

Liên hệ:

  • Mr.Huy (+84) 948.39.59.68

Dự án Vận chuyển hàng xi măng nội địa do Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Bình Hải làm chủ thầu vận chuyển.

Cùng xem một số hình ảnh tiêu biểu của dự án.

van-chuyen-xi-mang-10

Vận chuyển Xi măng số lượng lớn bằng thuyền

Vận chuyển xi măng

Hạ xi măng xuống thuyền.

 van-chuyen-xi-mang-4

 van-chuyen-xi-mang-6

Bốc dỡ xi măng lên cảng.

van-chuyen-xi-mang-7

van-chuyen-xi-mang-8

van-chuyen-xi-mang-9

van-chuyen-xi-mang-11

van-chuyen-xi-mang-12

Bốc xi măng lên bờ.

Van-chuyen-xi-mang