Khai báo thông tin trước hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống từ ngày 20/4/2023

(HQ Online) – Các chi cục hải quan cửa khẩu đường đường bộ, đường thủy nội địa triển khai thực hiện việc khai báo thông tin trước hàng hóa nhập khẩu, xác nhận hàng nhập khẩu vào khu vực cửa khẩu trên Hệ thống từ ngày 20/4/2023.

Dữ liệu thông tin giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro đối với hàng hóa đường hàng không
Tập huấn khai báo, tiếp nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu tại Quảng Ninh
Kiểm thử phần mềm tiếp nhận, kiểm tra bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% hoạt động thống kê hải quan
Một buổi tâp huấn trực tuyến khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.
Một buổi tập huấn trực tuyến khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện xây dựng hệ thống tiếp nhận kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa, do đó việc khai báo thông tin trước hàng hóa nhập khẩu, xác nhận hàng nhập khẩu vào khu vực cửa khẩu được thực hiện trên Hệ thống từ ngày 20/4/2023.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thông báo, yêu cầu chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền (chủ hàng hoặc đại lý hải quan được chủ hàng ủy quyền) thực hiện việc khai báo Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu (gọi tắt là Bản kê) trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam theo các chỉ tiêu thông tin thông qua Hệ thống như sau:

Địa chỉ Hệ thống khai báo chỉ tiêu thông tin của Bản kê: https://banke.customs.gov.vn/ktdb

Tên và Mật khẩu đăng nhập hệ thống: Thông tin Tên và Mật khẩu đăng nhập của Doanh nghiệp giống như thông tin đăng nhập vào Hệ thống VNACCS.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố, hoặc phát sinh trường hợp khác nằm ngoài 9 trường hợp trên Hệ thống, người khai hải quan thực hiện khai và nộp 1 bản chính Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu tại mẫu BKTTHH/2021/NK ban hành kèm theo công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 2/44/2021 của Tổng cục Hải quan cho công chức hải quan tiếp nhận Bản kê tại cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, cơ quan Hải quan không giải quyết cho phương tiện vận tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu nếu phương tiện và hàng hóa đó chưa thực hiện khai báo Bản kê trên Hệ thống hoặc Bản kê giấy.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp khai điện tử và trường hợp người khai hải quan khai Bản kê giấy cũng được hướng dẫn cụ thể.

Đối với trường hợp khai điện tử, khi người khai nộp Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên Hệ thống, Hệ thống tự động kiểm tra tính đầy đủ của thông tin khai báo, dữ liệu khai báo trong file đính kèm và thông báo kết quả xử lý cho người khai hải quan.

Trường hợp thông tin khai báo và file đính kèm đầy đủ, phù hợp, hệ thống trả kết quả tiếp nhận về cho người khai (bao gồm mã số Nghiệp vụ khai báo, số tiếp nhận Bản kê và toàn bộ các thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa và người khai đã khai báo). Người khai sẽ cung cấp mã số nghiệp vụ khai báo và số tiếp nhận Bản kê cho công chức hải quan tại khu vực cửa khẩu để xác nhận hàng vào khu vực giám sát hải quan.

Trường hợp thông tin khai báo và file đính kèm chưa đầy đủ, phù hợp, hệ thống tự động từ chối tiếp nhận và thông báo lý do, yêu cầu người khai hải quan bổ sung.

Khi phương tiện vận tải chở hàng hóa nhập khẩu đến khu vực cửa khẩu và vận chuyển vào lãnh thổ việt Nam, người khai hải quan hoặc người vận chuyển có trách nhiệm cung cấp thông tin Bản kê (bao gồm số Nghiệp vụ khai báo và số tiếp nhận Bản kê) cùng phương tiện vận tải chở hàng hóa thuộc Bản kê cho công chức hải quan tại khu vực cửa khẩu để kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi xác nhận hàng vào khu vực cửa khẩu.

Công chức hải quan và doanh nghiệp khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hệ thống tại mục Thông báo trên trang Cổng thông tin điện tử Hải quan theo đường link: https://www.customs.gov.vn.

Tin Liên Quan